Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - AGRIBANK

Chủ tài khoản: Vũ Duy Thành

Số tài khoản: 3100205547675

Chi nhánh: Hà Nội